Skip links

Quran Studies

Does-God-have-a-body

അല്ലാഹുവിനു ശരീരമുണ്ടോ?

അല്ലാഹുവിനു ശരീരമുണ്ടോ?അല്ലാഹുവിനു രൂപമോ ശരീരമോ ഉണ്ടോ?ഇല്ല എന്നാണ് പ്രമാണം പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതേ പ്രമാണം തന്നെ പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ ചില ശരീരഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഖുർആനിലും ഹദീസിലും അതിന്റെ തെളിവുകളുണ്ട് »»മുഖം««മഹത്വവും ഉദാരതയും ഉള്ളവനായ